Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tanı ve Tedavisi

  • 0 yorum
  • 890 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tanı ve Tedavisi
« : 13 Temmuz 2018, 11:39:46 »
Kulak Çınlaması (Tinnitus) Tanı ve Tedavisi

Kulak Çınlaması

Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlaması; kişilerin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilen bir durumdur. Cızırtı, uğultu, su gürültüsüne benzer sesler duyma şeklinde tarif edilir. Neredeyse kişilerin %10'u hayatlarının bir döneminde kulak çınlama sorunu ile karşılaşabilmektedir.

Kulak çınlaması zaman zaman ya da sürekli olabilmektedir. Sesin tınısı kalın veya çok ince olabilir, tek kulağı ya da her ikisini birden etkileyebilir. Çınlama sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir.

Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkileyecek boyuta kadar çıkabilir.

Kulak çınlaması esas olarak objektif ve subjektif olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Objektif tinnitus; vasküler, nöromusküler ve lokal enflamasyon gibi farklı nedenlerden kaynaklanan ve sadece hasta kişinin değil de başkalarının da bu sesleri duyduğu durumdur.

Subjektif tinnitus; ise seslerin sadece hasta tarafından tarafından duyulan, otolojik faktörler, ototoksik ilaçlar, nörolojik ve metabolik hastalıklar ile psikojenik nedenlerden kaynaklanan ve daha yaygın şekilde görülen tinnitusu kapsamaktadır

Kulak Çınlaması Sebepleri
 
Kulak çınlaması, nesnel (objektif) ve öznel (subjektif) çınlama olarak ikiye ayrılır.

1) Nesnel (objektif) Kulak Çınlama Sebebleri:

Nesnel kulak çınlaması orta kulak yakınlarında çeşitli nedenlerle oluşan sesin işitilmesidir. Gerçekte var olan bu ses nabız ile uyumlu şekilde olabilir ve bazı durumlarda doktor steteskopu ile duyulabilir. Bu sesler genellikle kulak yakınlarındaki damarsal yapıladan kaynaklanır.

*** Boyun ana damarlarındaki kan akımının sesi: Boyundaki ana atardamar (karotis) veya toplardamardaki (juguler ven) kan akımının işitilmesi kulakta uğultu olarak hissedilebilir.  Bu damarlarda oluşan plaklar, daralmalar veya genişlemeler kan akımının türbülansını arttırarak sese neden olabilir.

*** Boyun tümörleri: Boyunda damarlara bası yapan tümörler (glomus tümörleri) kulakta çınlama yapabilir.

*** Orta kulak tümörleri: Damarsal yapıdan zengin olan orta kulakta oluşan tümörler kulakta bir akım sesi oluşturabilirler. Genellikle tek taraflı görülen bu durum kulakta uğultu şeklinde hissedilebilir.

*** AVM (arteriyovenöz malformasyonlar): Damarsal yapının bozukluğu sonucu atardamar ile toplardamar arasında anormal bağlantıların olmasıdır. Bu bağlantılar arasından geçen kan belirli bir ses oluşturur. Genellikle tek taraflı duyulur.

*** Kasların ani istemsiz kasılması (Myoklonus):  Gerek orta kulaktaki(tensor tympani ve stapedius kasları) gerekse yumuşak damaktaki kasların istemsiz ani kasılması ritmik tıklama şeklinde bir ses duyulmasına neden olur. Bu durum bazen MS (multiple skleroz) gibi bir hastalığa bağlı gelişebilir.

*** Çene eklemi sorunları: Genellikle şikayetler çiğneme ile kendini gösterir.

*** Kansızlık: Kan değerinin düşük olması sonucunda vücuda yeterli oksijeni sağlamak için daha hızlı kan dolaşımı olur. Bu hızlı dolaşım bazen kulak çınlaması yapabilir.

*** Tiroid bozuklukları: Tiroid bezinin hızlı (hipertiroidi) veya yavaş (hipotiroidi) çalışması nadir de olsa kulakta çınlamaya neden olabilir.

*** Kafa içi damarsal bozukluklar: Kafa içindeki damarlarda oluşan genişlemeler, tümörler ses oluşumuna neden olabilir.

*** Hipertansiyon ve aort kapak yetmezliği

2) Öznel (subjektif) Kulak Çınlaması Nedenleri

Öznel çınlamalarda gerçekte bir ses olmadığı halde kulakta çınlama hissedilir. İşitme yollarını etkileyen çoğu durum buna sebep olabilir.

*** Ses travmaları: Ani yüksek ses maruziyeti(patlama gibi) yada mesleki olarak yüksek sese maruz kalmak kulakta çınlamaya neden olabilir. Ateşli silah sesi, konserler, kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek, yüksek sesli iş makinaları ile çalışmak ses travmalarının nedenlerinden bazılarıdır.

*** Barotravma: Yüksek basınç maruziyeti, özellikle uçakla seyahat sonrası görülebilir.

*** Beyin veya beyin sapı tümörleri: Tek taraflı kulak çınlaması ve genellikle buna eşlik eden işitme kaybı görülür. Bunlar dışında çok farklı belirtiler görülebilir. Örneğin baş dönmesi, baş ağrısı, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk, güç kaybı gibi… (bkz: Baş dönmesi neden olur?)

*** Östaki Tüpü Bozuklukları: Orta kulağın havalanmasını ve temizlenmesini sağlayan östaki tüpünün tıkanmasında çınlama ve işitme kaybı görülebilir. Genellikle geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu (grip gibi) yada havayolu seyahati sonrası gelişir.

*** Kulak İltihapları: Dış, orta veya iç kulaktaki enfeksiyonlar kulakta çınlama yapabilirler. Ayrıca bu duruma kulak ağrısı, kulak akıntısı, ateş, işitme kaybı eşlik edebilir.

*** Meniere Hastalığı: Ataklar halinde gelişen ciddi baş dönmesi(vertigo) atakları, kulakta çınlama, dolgunluk ve işitme kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Daha ayrıntılı bilgi için Meniere Hastalığı Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

*** Dış Kulak Yolundaki Tıkanıklık: Kulak kiri, yabancı cisim gibi dış kulak yolunu tıkayan durumlar kulakta çınlamaya neden olabilirler.

*** İlaçlar: Aspirin, bazı antibiyotikler (aminoglikozidler), bazı idrar söktürücüler (furosemid), bazı kemoterapi ilaçları (cisplatin), bazı antidepresanlar, aminofilin, kinin, kafein gibi ilaçlar kulakta çınlama yapabilirler. Kafein dikkatinizi çekmiştir. Yüksek kafein içeren içecekler tüketmek var olan kulak çınlaması şikayetinizi arttırabilir.

*** İşitme Sinirine Zarar Veren Hastalıklar: İç kulaktaki bilgileri beyne taşıyarak sesleri duymamızı sağlayan işitme siniridir. Bu siniri tutan veya hasarlanmasına neden olan hastalıklar kulak çınlamasına neden olabilirler.

***Şeker hastalığı, herpes virüs enfeksiyonu, kurşun ve civa gibi ağır metal zehirlenmeleri bu sinire hasar verebilir. İşitme sinirinin hasarında işitme kaybı da görülür. Ayrıca bu sinirde görülen akustik nöroma isimli iyi huylu tümörde de kulakta çınlama, baş dönmesi ve işitme kaybı görülür.

*** İdiopatik: Kulak çınlamalarının bir kısmının altında hiçbir neden bulunamaz ve bu isimle adlandırılır.

*** Yaşlanma: Yaşlanma ile gelişen işitme kaybında kulak çınlaması görülebilir.

*** Kulak kemiklerindeki kireçlenmeler (otoskleroz)

*** MS(multipl skleroz) hastalığı

*** Beyin veya beyin sapındaki damar tıkanıklıkları

*** Kafa veya boyun travmaları.

Çınlama Ciddi Psikolojik Etkilere Yol Açabilir

Çınlamanın kişiye doğrudan bir zararı olmasa da, altta yatan sebeb zarar verici olabilmektedir.Bu nedenle her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Eğer araştırma sonucunda herhangi bir neden bulunamazsa; çınlamanın sağlığa bir tehdit oluşturmadığı gösterilir ve hastanın endişesi ortadan kaldırılırsa hasta bir süre sonra çınlamayı algılamamaya başlayacaktır. Bazı kişilerde ise çınlama, çok ciddi psikolojik etkilere yol açar. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri ve intihar sayılabilir. Bu hastalarda tedavi şart olduğu gibi psikiyatrik destek de gerekmektedir.

Kulak Çınlaması / Tinnitus Erken ve Acil Tedaviyle Tamamen İyileşme Mümkün

Çınlama özellikle aniden, işitme kaybıyla birlikte ortaya çıktığında tedirgin edicidir. Böyle bir durumda acilen KBB uzmanına başvurulmalıdır. İşitme kaybının olmadığı bir durumda ise önce sakin olunmalı ve dinlenilmelidir; iyi bir uyku çekmek önemlidir. Durumun birkaç saati aşkın devam etmesi durumunda acele olarak KBB uzmanına başvurulmalıdır. Aniden oluşan ve ağır seyreden çınlama hastalarının % 70′i erken ve acil tedaviyle tamamen iyileşmektedir. Ancak uzun zamandır çınlaması olan hastalarda tedavi daha zor olmaktadır.

Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlamanız devamlılık kazanmış ve artık sizi iyiden iyiye etkilemeye başlamışsa hiç vakit kaybetmeden KBB uzmanına başvurmalısınız. Kuşkusuz, kulak çınlamasının onlarca nedeni vardır ve net bir tanı konulması için çeşitli tetkikler gerekir. Devamlılık kazanan kulak çınlaması için, öncelikle bireyin öyküsü ve muayene bulguları çok önemlidir. Yapılacak işitme testleri ve MR gibi radyolojik testler ve ABR, yani beyin sapı uyarılmış potansiyellerinin ölçümü, tanı konulması için kritik görev üstlenir. Bu taramalardan sonra çınlamayı ortadan kaldırabilecek bir hastalık saptanır. Ardından kulak çınlaması tedavisi başlar.

Klasik tedavilerle kulak çınlaması tedavisi her ne kadar sınırlı kalsa, ilaçlar verimli sonuç vermese de son gelişen tedaviler ve tıptaki yenilikler bu tabuyu yıkmıştır. Yıllar önce doktorların 'bununla yaşamayı öğren,' dediği kulak çınlaması son yıllarda tedavi edilebilir hastalıklar içine girdi.

Ancak kulak çınlamalarında bazen neden bulunamaz ve idiopatik olarak adlandırılır. Bu durumun uzun sürmesi kişide stres ve depresyona neden olabilir. Bu da var olan çınlamayı arttırabilir. Kulak çınlaması tedavisinde kullanılan bazı tedavi yöntemleri şunlardır:

Klasik ilaç tedavisi : Yıllar öncesinde çokça kullanılan ilaç tedavisi son yıllarda pek karşımıza çıkmayan bir yöntem. Konu ile ilgili ilaç çalışmaları devam etse de hali hazırdakki ilaçlar sonuç vermediği için bu yöntem şu an kullanılmamaktadır.

Ses Terapisi: Bu yöntemde amaç kulak çınlamasını başka sesler ile baskılamaktır. Bu amaçla üretilen çeşitli maskeleme cihazları bulunmaktadır. Düşük frekansta çevresel sesleri taklit eden(okyanus veya yağmur sesi gibi) cihazlar, kişinin çınlamayı hissetmemesini ve rahat uyumasını sağlayabilir. Yastık şeklinde hoparlör içeren cihazlar bu amaçla  kullanılabilir. Düşük seviyede FM radyo dinlemek de basit bir maskeleme yöntemidir.

İşitme cihazları : İşitme cihazları hem duyma zorluğu çeken bireylerde duyma problemini çözer hem de kulak çınlamasını giderebilir. İşitme cihazları genel olarak ortamdaki sesleri yükselterek kulağa aktarır. Bu da tinnitus hastasının seslere odaklanmasını sağlarken, daha fazla duyabildiği için stresini azaltır. Stres ile kulak çınlamasının dolaylı bir ilişkisi olması nedeniyle de stres azaldıkça kulak çınlaması da yok olur.

Kulak Çınlaması Yeniden Eğitim Terapisi(TRT): Yoğun ses terapisi ve danışmanlığı içeren uzun süreçli bir tedavi yöntemidir.
Bilişsel Davranışçı Terapi: Çınlamayı şiddetlendiren kaygı, stres ve depresif durumu düzeltmek ve bu durumla başa çıkmayı öğrenmek için kullanılabilir. Uzun süreçli kulak çınlaması tedavisinde etkili bir yöntemdir.

İlaçlar: Kulak çınlaması şikayetini azaltmak için bazı antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar) ve alprazolam gibi anksiyete giderici (anksiyolitik) ilaçlar kullanılabilmektedir.

r-TMS (repetetif transkranial manyetik stimülasyon) tedavisi: r-TMS yani repetetif Transkraniyel Manyetik Stimülatör, son yıllarda en çok kullanılan ve en yeni kulak uğuldaması tedavisi. r-TMS’de oluşturulan manyetik alan, kulak bölgesine ve beyin hücrelerine bir akım iletir. Bu akım hücresel aktivitelerin yeniden aktif hale gelmesini sağlar. Başarı oranı kişiden kişiye değişse de son yıllarda en iyi performans sağlayan yöntem olarak görülür ve seanslar halinde uygulanır. Kulak çınlamasının şiddeti, nedeni ve süresine göre farklı uygulama şekilleri olduğu gibi, tedavi süresi 20 güne kadar uzayabilir. 20 ile 35 dakika kadar süren seansta, herhangi bir narkoz işlemi uygulanmaz. Ağrısız geçen kulak çınlaması tedavisi seansının ardından kimi bireylerde baş ağrısı görülebilir.

Akapunktur ve hipnoz gibi alternatif tedavi yöntemleri: Çınlamayı gidermek için kullanılsa da etkinlikleri konusunda yeterli kanıt yoktur.

Kulak çınlaması çoğu insanın kısa süreli de olsa yaşadığı bir durumdur. Bu durum sürekli hale gelir ve sık tekrarlarsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

Kulak Çınlaması / Tinnitus Maskelemesi Nedir?

Kulak çınlaması özellikle çevre sessiz olduğu zaman, gece yatarken, daha rahatsız edici bir hal almaktadır. Kulak çınlaması ile yarışacak bir ses (saatin tıklaması, radyo gibi) rahatsızlığın azalmasına yardımcı olabilmektedir.

Bazı doktorlar alçak sesle FM kanallarını dinlemeyi önermektedir: Birçok hasta iki istasyon arasında ayarlanmamış radyonun çıkardığı sesi alçak sesle dinlemekten fayda bulduklarını ifade etmiştir. Böylesine statik bir ses çok rahatlatıcı olabilmektedir. Bu ses beyaz ses olarak bilinmektedir.

Bazı hastalar ise rahatlatıcı ses üreten elektronik aletler kullanmaktadır. Bu aletler işitme cihazının içine yapılan veya ona eklenen küçük bir elektronik parçadır. Sürekli ama rahatsız etmeyecek bir ses üreterek kişinin kulak çınlamasını baskılayarak, çınlamanın ayırt edilmemesini amaçlar.

Psikolojik Tedavi

Tinnitus genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalığın belirtisi olmasa bile psikolojik etkileriyle kişinin ve dolaylı olarak yakınlarının yaşam kaitelerini ciddi biçimde bozabilir. Günümüzde bir çok merkezde tinnituslu hastalara bu yönden destek olmak için programlar düzenlenmektedir.

Psikoterapi, hipnoz, meditasyon ve tinnitus habitüasyon terapisi uygulanan tedavi yöntemlerindendir.

Genel öneriler

Aşağıda yapmanız ve yapmamanız önerilen şeyler tinnitusunuzun azalmasına yardımcı olacaktır. Herşeyden önce işitme sisteminin vücudun en hassas ve kırılgan sistemi olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle aşağıdakileri yapmanız önerilmektedir.

1. Yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan korunun,

2. Kan basıncını sürekli kontrol ettiriniz. Kontrol altında olması için doktorunuza başvurun.

3. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun.

4. Günlük egzersizler kan akımınızı düzenler.

5. Yeterince dinlenin ve çok yorulmaktan sakının.

6. Sesten endişelenmeyin. Kulak çınlamanız sizin sağır olmanıza neden olmaz. Bu sesleri rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edin ve olabildiğince yok saymayı öğrenin. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle yada maskeleme yöntemiyle başarılabilir.

7. Sinirliliğinizi ve gerginliğinizi en aza indirin.

Çınlama insan vücudunda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir gerginlik ve stress yaratır. Vücut gerginliğini ve kas stresini azaltmayı hastaya öğreten egzersizler ile çınlama hastalarına yardımcı olunabilir

***Etiketler:kulak çınlaması dini,kulak çınlaması tedavisi,kulak çınlaması sesi,kulak çınlaması hadis,kulak çınlaması ilacı,kulak çınlaması nedir,kulak çınlaması nasıl geçer,kulak çınlaması ne iyi gelir,tinnitus belirtileri,как убрать звон в ушах,постоянный звон в ушах,звон в ушах давление,звон в ушах как избавиться,звон в ушах в тишине,звон в ушах и головокружение,звон в ушах примета,звон в ушах звукtinnitus nasıl geçer,tinnitus belirtileri,tinnitus tedavisi,tinnitus nedenleri,tinnitus ilaç,tinnitus nedir,tinnitus tedavisinde kullanılan ilaçlar,tinnitus kitap


« Son Düzenleme: 13 Temmuz 2018, 11:42:17 Gönderen: Sağlıklı Yaşam »
Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap