Bebek Ve Çocuklarda Kalp Hastalıkları

  • 0 yorum
  • 799 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
Bebek Ve Çocuklarda Kalp Hastalıkları
« : 19 Eylül 2018, 12:53:28 »

Bebek/Çocuk Kalp Hastalıkları

Çocuk Kalp Hastalıkları çocuklarda karşılaşılan çeşitli kalp problemlerinin tümüne birden verilen isimdir. Bu hastalıklar, yetişkinlerde karşılaşılan kalp hastalıklarından oldukça farklıdır, çünkü çocuklar yetişkinlerin küçülmüş hali olmayıp, sürekli büyüyen ve gelişen bir yapıya sahiptirler.

Son yıllarda, bebek/çocuk Kalp hastalıklarında gerçek anlamda bir artış olmasa da, spor yapan çocuk sayısının artması ve yazılı-görsel basında çıkan haberler yardımıyla, çocuk kalp hastalıkları daha bilinir hale gelmiştir. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarını ve bunların belirtilerini tanımak, böylece çocuklarımızın kalp sağlığını kontrol ettirmek, onların ileride sağlıklı birer yetişkin olmaları için çok önemlidir.

Çocuk Kalp Hastalıkları Türleri

Çocuk kalp hastalıkları temel olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar Doğuştan Kalp Hastalıkları, Kalp Ritim Bozuklukları ve Sonradan Gelişen Kalp Hastalıklarıdır.

**  Çocuk Kalp Hastalıkları Tür 1

Doğuştan (Doğumsal) Kalp Hastalıkları :Bu hastalıklar halk dilinde “kalp delikleri” olarak adlandırılmaktadır. Yenidoğan bebeklerin yaklaşık yüzde 1’inde görülmektedir. Bunların da yaklaşık yüzde 25’inin “kritik kalp hastalığı” olduğu kabul edilmektedir. Kritik kalp hastalığı saptanan hastalara, kısa süre içerisinde, kalp anjiyosu (kardiyak kateterizasyon ve anjiyokardiyografi) yapmak ve açık kalp ameliyatı ile müdahale etmek gerekmektedir. Uygun ve zamanında girişimle kritik kalp hastalığı ile doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 80’i bir yaşına ulaşabilmektedir. Daha önceki yıllarda çaresiz gibi görülen birçok durumda başarılı girişimler ve ameliyatlar yapılabildiği için, erişkin yaşlara ulaşan doğuştan kalp hastalığı olan hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizde, yaklaşık olarak yılda 1,3 milyon bebek doğduğu göz önüne alınırsa, her yıl yeni doğan bebeklerden 13 bininin doğuştan kalp hastalığı ve bunlardan da 3,3 bininin kritik kalp hastalığı ile aramıza katıldığı söylenebilir.

Kalbin karıncıkları, kulakçıkları veya her ikisi arasındaki delikler (VSD, ASD ya da AVSD), aort-akciğer atardamarı arasındaki damarsal açıklık (PDA), akciğer atardamarı veya kapağında darlık (PS), çıkan aort ya da kapağında darlık (AS), inen aort darlığı (koarktasyon), büyük atardamarların yer değiştirmesi (TGA), Fallot tetralojisi (TOF), triküspit kapak atrezisi ve hipoplastik sol kalp sendromu (HLHS) en sık karşılaşılan doğuştan kalp hastalıklarındandır.

Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunda neden bilinmemektedir. Ancak bu hastalıkların genel olarak genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Annede şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların olması, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, alkol veya uyuşturucu maddeler ya da bebekte genetik (kromozomal) bir bozukluk olması durumunda doğuştan kalp hastalığı gelişme riski yükselmektedir.

Çocuk Kalp Hastalıkları Tür 2

Kalp Ritim Bozuklukları:Çocuklardaki diğer önemli kalp hastalığı grubudur. Bu bozukluklar çocuklarda çarpıntı, bayılma, hatta ani ölüm gibi bulgularla ortaya çıkabilmektedir. Bu bozuklukların sıklığı geçmişte düşünülenden çok daha fazladır. Öyle ki bazı bozukluklar 250 çocuktan birinde görülebilmektedir. Ancak bu bozuklukların tanısı genellikle zamanında ve doğru konulamadığı için sıklıkla gözden kaçmaktadır.

Kalp hızının artması (taşikardi), kalp hızının yavaşlaması (bradikardi), kalp atımlarında düzensizlikler, duraklamalar, erken vurular (ekstrasistoller), supraventriküler taşikardiler (SVT), Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu, ventriküler taşikardiler (VT), uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, Brugada sendromu ve kalp ileti yollarının farklı düzeylerindeki bloklar kalp ritim bozukluklarındandır.

Çocuk Kalp Hastalıkları Tür 3

Sonradan (Kazanılmış veya Edinsel) Kalp Hastalıkları :Kalp kası ya da kapak bozuklukları şeklinde ortaya çıkan bu hastalıklara; bazı viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, akut romatizmal ateş (akut eklem romatizması), ilaçlar veya zehirlenmeler neden olmaktadır.

Romatizmal kalp hastalığı (akut romatizmal ateşe bağlı gelişen kalp hastalığı), Kawasaki hastalığı (uzun süreli yüksek ateş ile cilt-mukoza-lenf nodu tutulumlu hastalık), perikardit (kalp zarı iltihabı), miyokardit (kalp kası iltihabı), enfektif endokardit (kalp kapakçıklarının iltihabı) ve kardiyomiyopatiler (kalp kası bozuklukları) bu hastalıklardandır.

Akut romatizmal ateş,  halk arasında “beta” olarak adlandırılan  bakterinin sebep olduğu boğaz iltihabından sonra ortaya çıkan; eklemler, kalp, beyin, cilt ve cilt altı dokuda bozukluklara yol açan bir hastalıktır. En sık 5-15 yaş arasındaki çocukları etkiler. Betaya bağlı boğaz iltihaplarının çoğu uygun tedavi ile düzelirken az bir kısmında iltihap başlangıcından 2-4 hafta sonra akut romatizmal ateş gelişebilir. Beta iltihabı geçiren çocukların, neden bir kısmında akut romatizmal ateş geliştiği konusu ise açık değildir. Ancak bu çocukların akut romatizmal ateşe kalıtsal hassasiyeti olduğu kabul edilmektedir.

Akut romatizmal ateşe bağlı gelişen kalp hastalığı “romatizmal kalp hastalığı” olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık, ülkemizde doğuştan olmayan kalp hastalıklarının en önemli nedenidir.

Bebek/Çocuk Kalp hastalıkları Belirtileri

Hafif kalp bozuklukları genellikle belirti vermezler ve çoğunlukla uzman doktor muayenesinde kalpte duyulan üfürüm sonucunda yapılan tetkiklerle bu hastalıklara tanı konulur.

Kalp hastalığı olan bebekler, ilk birkaç ay içerisinde belirti verirler. 0-2 yaş arası bu bebeklerde; ağlarken artan morarma ve bayılma, beslenme güçlüğü ve yeterli kilo alamama, emerken çabuk yorulma, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı, alından soğuk terleme veya göz kapaklarında şişlik gibi belirtiler olabilir.

Çocuklarda ise; koşma, yüzme veya ani heyecan sonrası bayılma, ani başlayan çarpıntı atakları, egzersizle başlayan göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ya da sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, sebebi açıklanamayan epilepsi, ateşli boğaz enfeksiyonu sonrasında dizlerde gelişen ağrı ve şişlik, büyüme ve gelişme geriliği, ailede sebepsiz ani ölüm öyküsü, kalp hastalığı yönünden uyarıcı olabilir.

Çocuk Kalp Hastalıkları Tanısı

Yapılacak birkaç basit ve zararsız test ile kalp hastalığı tanısı kolaylıkla konulabilir. Çocuk Kardiyolojisi (Kalp Hastalıkları) Uzmanı tarafından yapılan muayene, çekilen kalp grafisi (elektrokardiyografi = EKG), kalp ultrasonu (ekokardiyografi = EKO) veya fetal EKO gibi tetkikler kalp hastalığının tanısı için çoğunlukla yeterlidir.

Çocuk Kalp Hastalıkları Tedavisi

Çocuklardaki birçok kalp hastalığı doğru tedavi tercihleri ile tamamen düzelmektedir. Hastaların şikâyetlerine göre, özellikle doğuştan olmayan birçok hastalıkta, ilaç tedavileri gerekebilir. Çocuklardaki kalp hastalıklarının hepsine açık kalp ameliyatı gerekmez. Doğuştan kalp deliklerinden bazıları kendiliğinden kapanabilir. Ayrıca, gelişen teknoloji ve teknikler ile birçok kalp hastalığı ameliyatsız olarak tedavi edilebilir ya da yapılan bu işlemlerin yardımıyla planlanan ameliyat geciktirilebilir. Hasta ve hastalık için uygunsa, öncelikli tercih çocuğun ameliyatsız olarak tedavi edilmesidir. Kapak veya damar darlıkları, kalpteki delikler ya da fazla damarsal açıklıklar ve bazı ritim bozuklukları ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir.

Kalp hastalığı tanısı konulan çocuklarda enfeksiyon hastalıklarından korunma, aşıların düzenli yapılması, iyi beslenme ve bakım ile Çocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı tarafından yakın takip oldukça önemlidir.

Kalp hastalığı olup tedavi verilen veya tedaviye gerek görülmeyen çocukların önemli bir kısmı, yaşıtlarıyla benzer fiziksel aktivitelerde bulunabilirler. Ancak bu kararın takip eden hekim tarafından verilmesi ve belirli aralıklarda hastanın kontrol edilmesi çok önem

Masum üfürüm nedir?

Bebek veya çocuğun doktor muayenesi sırasında hekimin steteskop ile kalpten üfürüm duyması ile kalp hastalığı anlaşılabilir. Çocuk doktoru tarafından üfürüm duyulması halinde kalp hastalığı ihtimali araştırılmaya başlanır. Eğer kalp hastası olan hasta daha büyük çocuk ise, çocuk çabuk yorulur, göğsünde çarpıntı ve ağrı olur ya da bayılması söz konusu olabilir.

Peki üfürüm nedir? Genellikle rutin muayeneler veya bir hastalık nedeniyle doktora götürülen bebek veya çocuğun, steteskop ile kalbini dinleyen hekim, kapakların kapanma seslerini net bir şekilde duyarken, bunların haricinde üfleme biçiminde değişik bir ses de duyar. Eğer duyulan bu farklı ses, çok şiddetliyle bebekte ya da çocukta kalp hastalığı ihtimali yüksek olabilir. Ama çocukların kalbinde duyulan tüm üfürümler daima kalp hastalığı ile ilgili olmaz. Üfürümlerin önemli kısmı genellikle masum üfürüm denilen ve sağlıklı çocuklarda da görülen zararsız seslerdir.

Bebeğin veya çocuğun kalbinde herhangi bir sorun olmadan duyulan masum üfüm, fonksiyonel üfürüm ya da fizyolojik üfürüm şeklinde de biliniyor. Halk arasında üfürük olarak bilinen masum üfürüm, ilerleyen yaşlara kadar, bazen de çocuk erişkin yaşa geldiğinde dahi duyulabilir. Masum üfürüm bir hastalık olmadığı için tedaviye, takibe de gerek yoktur.

Masum üfürüm her 100 sağlıklı çocuktan otuz veya kırkında görülebilir. Genelde iki ila yedi yaş arasındaki çocuklarda sıkça duyulan masum üfürüm, çocukta ateş, heyecanlanma ve kansızlık olması halinde şiddetini arttırabilir.

** Etiketler : bebeklerde kalp kapakçığı hastalıkları,bebeklerde kalp rahatsızlığı nasıl belli olur,çoçuklarda kalp hastalığı belirtileri,bebeklerde kalp yetmezliği belirtileri,bebeklerde kalp hastalıkları nelerdir,çoçuklarda kalp agrısı sebepleri,çoçuklarda kalp ağrısı belirtileri,çoçuklarda kalp çarpıntısı nedenleri


Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap